Onderwijsconcept

Onderwijsconcept

Om kinderen van nu toegerust de toekomst in te laten gaan, willen we hen leren leven met de Here God door hen te vertellen uit de Bijbel, met hen te spreken over ons geloof, met hen te bidden en te zingen.

De kinderen krijgen veelvuldig de kans om te werken op hun eigen niveau, waarbij de leerkracht hen coacht en begeleidt.

Onze samenleving ontwikkelt zich meer en meer tot een kennissamenleving daarom is het noodzakelijk dat leerlingen zich de juiste sociale, creatieve en cognitieve vaardigheden eigen maken. Dit zijn de vaardigheden en competenties die nodig zijn om deel te nemen aan de samenleving.

De kinderen hebben dit nodig, omdat zij zich levenslang zullen moeten blijven ontwikkelen. Over ons onderwijs is nog veel meer te zeggen. Meer informatie vindt u in onze schoolgids.