Voor het eerst naar school

Het kan voor een kind een spannend moment zijn om voor het eerst naar school te gaan.  Ook voor u als ouder verandert er veel. We vinden het belangrijk om de kinderen een warm welkom te geven en een goede band met u als ouder(s) op te bouwen.

Als uw kind instroomt na de zomervakantie is er een kennismakingsmoment na schooltijd.
Als uw kinderen tijdens het schooljaar instroomt, mag uw kind een dag(-deel) kennismaken met de groep en de juf.
Als uw kind instroomt tussen kerst- en zomervakantie wordt het geplaatst in de instroomgroep. Hiervoor worden na schooltijd kennismakingsmomenten georganiseerd. De kinderen van de instroomgroep gaan op maandag, dinsdag en donderdag naar school.

Tijdens het kennismakingsmoment krijgt u een informatieboekje met alle praktische informatie over de groep. We horen heel graag van u als ouder(s) op welke manier we het beste met uw kind om kunnen gaan, daarom plannen we kort na de start van uw kind een Oudervertelgesprek.