Missie en visie

Een T/toekomstgerichte school

De Rehobothschool heeft een duidelijk profiel. Het is een toekomstgerichte school: Kinderen worden voorbereid op de samenleving van nu. De samenleving verandert en dat vraagt van een school ook aanpassingen in het onderwijs.

Tegelijkertijd geloven we in de kracht van het lesgeven. Leerkrachten zijn identificatiefiguren voor de leerlingen die ons worden toevertrouwd.
Ons motto is: “Samen bouwen aan je T/toekomst”

Voor onze leerlingen hebben we een eindprofiel samengesteld. Vanaf 2020 hebben onze leerlingen aan het einde van groep 8 het volgend profiel:

  • Een leerling heeft geleerd wie de Here God is en hoe je dagelijks met Hem leeft.
  • Een leerling heeft, naar vermogen, sterke sociale vaardigheden ontwikkeld (sociaal, weerbaar, zelfverzekerd en verantwoordelijk.)
  • Een leerling heeft belangrijke vaardigheden op het gebied van samenwerken ontwikkeld.
  • Een leerling is eigenaar van zijn eigen leerproces.
  • Een leerling heeft vaardigheden aangeleerd om zichzelf aan te sturen in het leerproces

Er is ruimte voor alle kinderen om te groeien en zich te ontwikkelen binnen de grenzen die we met elkaar afspreken.