Ouderbetrokkenheid

Hoe ouders worden betrokken

Een goed contact tussen school en thuis is heel belangrijk. Niet voor niets is dit ook verwoord in de visie van onze organisatie in onze school. Zeker ook binnen het concept van handelingsgericht werken is dit zeer belangrijk. Samen met u zijn wij verantwoordelijk voor uw kinderen. Wij informeren u over alle belangrijke gebeurtenissen op school, over algemene schoolzaken, maar ook over het wel en wee van uw kind. We stellen het op prijs als u ons van belangrijke gebeurtenissen thuis op de hoogte houdt. Een goede samenwerking tussen school en thuis bevordert het welbevinden van uw kind, dat staat vast. Ook doen we als school een beroep op ouders om aan allerlei activiteiten deel te nemen en mee te helpen.

Ouders worden geïnformeerd op de volgende manieren:

Ouderportaal

In het ouderportaal kunt u de gegevens van uw kind(eren) bekijken, zoals de toetsgegevens en de cijfers van uw kind.

Informatievoorziening

Aan het begin van het jaar wordt er een jaaropening gehouden. Op deze avond starten we het schooljaar met een sing in op het plein en kunt u daarna kennis maken met de leerkracht en een kijkje nemen in de groep.
Rond elk rapport zijn er contactavonden waarop de ouders met de leerkracht(en) van hun kind spreken.
Daarnaast is het altijd mogelijk even contact te hebben met de leerkracht als er vragen zijn of om een afspraak te maken.
Elke maand krijgen ouders een digitale nieuwsbrief met belangrijke informatie.

Parro

In deze app is het zeer eenvoudig om een bericht te sturen naar alle ouders of naar een enkele ouder.
Ouders kunnen ook een bericht naar de leerkracht sturen (bijv. “Mijn kind kan niet meedoen met gym,
want …”). Daarnaast kunnen ouders de agenda van de school bekijken via de app en worden de 10-
minuten gesprekken ingepland via Parro.