Schooltijden

Op onze school hanteren wij het continurooster, waardoor alle kinderen tussen de middag op school kunnen blijven eten. Voor de verschillende groepen hebben wij de volgende lestijden

Groep 1 t/m 4

  • maandag, dinsdag en donderdag: 8.30 - 14.30 uur
  • woensdag: 8.30 - 12.15 uur
  • vrijdag: 8.30 - 11.45 uur

Groep 5 t/m 8

  • maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.30 - 14.30 uur
  • woensdag: 8.30 - 12.15 uur

Tussen de middag wordt er in de groep met de leerlingen gegeten. Tevens is er een apart speelmoment op het schoolplein.

De ouders van groep 1 en 2 mogen hun kinderen in de klas brengen.

De schoolbel zal 5 minuten voor het begin van de morgenles gaan.