Rehoboth

De Rehobothschool

De geschiedenis van onze school begint in wijk " De Pol " op 1 april 1951. In 1955 verrees er een nieuwe school met 6 lokalen. De school bestond toen uit 2 afdelingen namelijk twee kleuterscholen "De Wielewaal" en "De Kwikstaart" en een lagere school “De Rehobothschool". Met de totstandkoming van de basisschool per 1 augustus 1985 gingen we samen verder onder de naam:

"REHOBOTHSCHOOL".

Door de geweldige groei kregen we al gauw te maken met ruimteproblemen. Op 23 februari 1978 is een geheel nieuw schoolgebouw in gebruik genomen. Sinds 1985 verblijven er binnen dit gebouw 15 groepen en op het schoolplein zijn drie groepen 2 in semipermanente gebouwen gehuisvest. Vanaf schooljaar 1996 – 1997 is de dependance aan het Pampagras in gebruik. Sinds december 2005 is ook gebouw De Halm naast de dependance in gebruik genomen. In totaal hebben waren er aan het Pampagras 12 groepen gehuisvest. Dit waren de groepen 5 t/m 8. 

Vanaf september 2013 maken we alle groepen gebruik van een locatie aan de Koninginnelaan. Nadat er twaalf nieuwe lokalen zijn gebouwd en het oude gedeelte van de school grondig is gerenoveerd, kunnen we nu spreken van een prachtige moderne school

Vanaf maart 2016 konden we gaan samenwerken met Christelijke kinderopvangorganisatie Luna. Zij bieden Peuterwijs en NSO aan in ons gebouw. Een verrijking voor onze school en een praktische oplossing voor ouders en kinderen.

Wat betekent de naam “Rehoboth”?

De naam Rehoboth komt uit de Bijbel. In het eerste Bijbel­boek Genesis lezen we dat Izak, de zoon van Abra­ham, bij Berseba een put graaft voor drin­kwater. Maar elke keer als hij een put klaar heeft, wordt er door de Filis­tijnen ruzie over ge­maakt. Na een aantal ruzies over deze bronnen graaft Izak op een nieuwe plaats een put. Nu ontstaat er geen ruzie over de put, daarom noemt Izak de put “Rehoboth" (Gen. 26 : 22). "De Heere heeft ruimte ge­maakt, zodat ik wonen en leven kan.......”

Dit verhaal is lag geleden  in een houtsnijwerk afge­beeld. Dit kunstwerk heeft een mooie plaats gekregen in de school. Rehoboth betekent dus "ruim­te". De Here God gaf Izak ruimte, een plaats om te leven en een toekomst op te bouwen. Wij zijn de Here God dankbaar voor de ruimte die we krijgen om christelijk onderwijs te geven.