Missie en Visie

De Rehobothschool heeft een duidelijk profiel. Het is een toekomstgerichte school: Kinderen worden voorbereid op de samenleving van 2020 en verder. De samenleving verandert en dat vraagt van een school ook aanpassingen in het onderwijs.

Tegelijkertijd geloven we in de kracht van het lesgeven. Leerkrachten zijn identificatiefiguren voor de leerlingen die ons worden toevertrouwd.
Ons motto is: “Samen bouwen aan je T/toekomst”

Voor onze leerlingen hebben we een eindprofiel samengesteld. Vanaf 2020 hebben onze leerlingen aan het einde van groep 8 het volgend profiel:

Er is ruimte voor alle kinderen om te groeien en zich te ontwikkelen binnen de grenzen die we met elkaar afspreken.