Leerlingenondersteuning

De leerlingondersteuning heeft een belangrijke plaats op onze school. Zowel binnen als buiten de groep proberen we de leerlingen die ondersteuning te geven, waardoor het kind de beste mogelijkheden krijgt om zich te ontwikkelen. Wij werken met 3 verschillende niveaus van ondesteuning:

- Niveau 1:  Basisondersteuning: Algemene en extra ondersteuning binnen de groep.
- Niveau 2: Speciale ondersteuning op school buiten de groep.
- Niveau 3: Hulp van externe deskundigen

Leerlingen die extra zorg en aandacht nodig hebben, hebben een specifieke onderwijsbehoefte. Daarvoor hebben we ook verschillende vormen waar we het kind mee kunnen helpen:
- Doublure (de klas opnieuw doen)
- Versnellen (een leerjaar overslaan)

Daarnaast proberen we slimme kinderen uit te dagen door middel van extra lesmateriaal, zoals bijv. 'pittige plustorens' of het aanleren van een andere taal.

Mocht u het uitgebreide document over de leerlingondersteuning willen lezen, kunt u dit hieronder downloaden.

Leerlingondersteuning