Identiteit

Identiteit

Vanaf 2016 maakt De Rehobothschool deel uit van de "Stichting Gave-scholen", voorheen de SHS. In deze stichting hebben we de blik op de toekomst en onze wortels in het verleden. Tot de stichting Gave-scholen behoren nog vier hervorm­de basisscholen, namelijk:

De grondslag van de stich­ting die onze scholen be­stuurt, is de Bijbel als Gods Woord, zoals verwoord in de Drie Formulieren van Enig­heid. Deze drie belijdenisge­schrif­ten, die naast de Bij­bel worden genoemd, nemen niet de plaats van de Bijbel in, maar willen de inhoud en de ver­banden van het Woord van God onder woorden bren­gen.

Als leerkrachten hebben we de taak de leerlingen vanuit deze grondslag te begeleiden. Tevens willen we wegwijzers voor hun leven zijn naar de normen van het Woord van God. In de praktijk van het dage­lijks schoolleven betekent dit: