Verlofaanvraag

Leerlingen vanaf 5 jaar zijn leerplichtig. Dat betekent, dat alleen verlof verleend mag worden, onder bepaalde omstandigheden zoals vastgelegd in de wet. Denkt u eraan dat u dit ruim (ongeveer 4 weken) van tevoren doet? Wij hebben enige tijd nodig om uw verlofverzoek intern te verwerken.
Als u hierover een vraag hebt, neemt u dan even contact op met de directeur. Ook verwijzen we u voor vragen naar de verloffolder van de gemeente Veenendaal

U kunt een aanvraagformulier HIER downloaden of afhalen bij de administratie.