Overblijven

Voor de leerlingen die veraf wonen en voor leerlingen die tussen de schooltijden opvang nodig hebben, is er gelegenheid om tussen de middag op school over te blijven.

Bij goed weer gaan de leerlingen na het eten naar buiten. Zij moeten dan wel op het schoolplein blijven. Bij slecht weer mogen de kinderen binnen blijven. Het overblijven verzorgd door groep enthousiaste overblijfouders. Zij beginnen en eindigen de maaltijd met de kinderen. Zij vertellen de kinderen hoe en waar zij de tijd doorbrengen tot de school weer begint. Alle kleuters gaan om 13.00 uur naar hun eigen klas. Hier zijn de groepsleerkrachten dan aanwezig om hen op te vangen.

Kinderen kunnen overblijven als zij beschikken over een overblijfbon of een overblijfabonnement.
De kosten voor het overblijven zijn voor alle leerlingen € 1,50

- Overblijfbonnen zijn te verkrijgen bij de administatie bij de ingang aan de Emmalaan.
- Er is ook een abonnement om het overblijven voor een bepaalde periode te regelen (voor één of meerdere kinderen). U kunt hiervoor een formulier afhalen bij de administratie. Een abonnement is makkelijker en geeft in sommige gevallen een korting.

Hier kunt u hier het aanvraagformulier voor een overblijfabonnement downloaden.